شرایط عمومی متقاضی

شرایط عمومی متقاضی

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- شایستگی ، حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری
4- توانایی مالی کافی جهت احداث، استانداردسازي، خرید تجهیزات و افتتاح نمایندگی
5- تجربه و تخصص در یکی از زمینه هاي تعمیرات خودرو، فروش خودرو، فروش لوازم یدکی و مدیریت شرکتها و مراکز خدماتی، درغیر اینصورت اولویت با متقاضیان داراي تحصیلات لیسانس و بالاتر مرتبط خواهد بود.
6- اولویت اقامت كامل متقاضی در شهرستان مورد تقاضا

مدارک لازم جهت احراز شرایط عمومی

1- کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم)
2- کپی کارت ملی
3- کپی کارت پایان خدمت
4- عکس از داخل و خارج تعمیرگاه/نمایشگاه معرفی شده جهت اخذ نمایندگی
5- عکس ازانبار وفروشگاه قطعات معرفی شده جهت اخذ نمایندگی
6- کروکی دقیق محل معرفی شده

شرایط محیطی اخذ نمایندگی

شرایط محیطی اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش

1- حداقل 600 مترمربع فضاي تعمیرگاهی مسقف با کلیه تجهیزات تعمیرگاهی مطابق با آخرین بازنگری دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو
2- فروشگاه به مساحت حداقل 50 متر مربع با عرض دهانه 5 متر
3- انبار و امکانات مناسب برای نگهداری مطلوب قطعات حداقل به مساحت 50 مترمربع
4- حداقل 100 متر مربع فضاي اداري ( پذیرش ، انتظار مشتریان ، مدیریت ، اتاق کارشناس فنی)

شرایط محیطی اخذ نمایندگی فروش خودرو

1- حداقل 200متر مربع فضاي مسقف جهت نمایشگاه و اداری فروش در مجاورت یکی از خیابانهای اصلی یا معابر پرتردد

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی (حقیقی)

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی (حقیقی)

1- تکمیل فرم در خواست اخذ امتیاز نمایندگی
2- دو قطعه عکس 4*3
3- کپی برابر اصل شده شناسنامه ( صفحه اول و دوم)، کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافیت
4- چک ضمانت نمایندگی خدمات پس از فروش بمبلغ 8/000/000/000 ریال و چک ضمانت نمایندگی فروش بر مبنای تعداد خودروهای امانی بر اساس فرمول و گرید نماینده محاسبه و اخذ می گردد. چکهای ضمانت در وجه شرکت پرستوی آبی بدون ذکر عنوان ضمانت و تاریخ می باشد.
5- کپی سند مالکیت (برابر با اصل) یا اجاره نامه محل نمایندگی حداقل بمدت 3 سال همراه باکد رهگیری برابر با اصل از محل مورد درخواست
6- پرینت آخرین گردش مالی 6 ماه از بانک تأیید حساب درگردش ممهور به مهر بانک و امضاء (مرتبط باچک ضمانت)
7- استعلام نمونه امضاء بانکی (مرتبط با چک ضمانت) برابر فرم استعلام نمونه امضاء بانکی
8- گواهی امضا
9- کپی جواز کسب مرتبط ( برابر اصل)

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی (حقوقی)

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی (حقوقی)

1- تکمیل فرم درخواست اخذ امتیاز نمایندگی
2- دو قطعه عکس 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
3- کپی برابر اصل شده شناسنامه ( صفحه اول و دوم)، کارت ملی مدیر عامل واعضای هیئت مدیره
4- کپی برابر اصل شده اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین روزنامه رسمی شرکت ( با اعتبار حداقل یک سال )
5- اقرار مالي مبني بر تعهد كشف فساد مدیرعامل و اعضائ هیئت مدیره در يكي از دفاتر اسناد رسمي
6- چک ضمانت نمایندگی خدمات پس از فروش بمبلغ 8/000/000/000 ریال و چک ضمانت نمایندگی فروش بر مبنای تعداد خودروهای امانی بر اساس فرمول و گرید نماینده محاسبه و اخذ می گردد. چکهای ضمانت در وجه شرکت پرستوی آبی بدون ذکر عنوان ضمانت و تاریخ می باشد.
7- کپی سند مالکیت (برابر با اصل) یا اجاره نامه محل نمایندگی حداقل بمدت 3سال همراه باکد رهگیری برابر با اصل از محل مورد درخواست
8- پرینت آخرین گردش مالی 6 ماه از بانک تأیید حساب درگردش ممهور به مهر بانک و امضاء (مرتبط باچک ضمانت)
9- استعلام نمونه امضاء بانکی صاحبان امضا (مرتبط با چک ضمانت) برابر فرم استعلام نمونه امضاء بانکی
10- گواهی امضا صاحبان امضا

راهنمای اخذ نمایندگی

راهنمای اخذ نمایندگی

متقاضی گرامی ؛
جهت اخذ نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش شرکت ، خواهشمند است پس از مطالعه دقیق شرایط اخذ ، فایل پیوست را دانلود نموده و پس از تکمیل جهت بررسی آنرا به آدرس ایمیل Dealers@pac.ir ارسال نمایید.

   فرم درخواست اخذ امتیاز نمایندگی