استعلام بهای خدمات


مشتریان گرامی

جهت اطلاع از تعرفه های خدمات تعمیرگاهی رسمی و مصوب شرکت پرستوی آبی ارگ فایل های زیر دانلود نمایید.
شایان ذکر است کلیه تعمیرگاه های مجاز شرکت موظف به اخذ هزینه خدمات خود مطابق با قیمت های رسمی شرکت می باشند.

   Vella V5

   Voleex C30