رقابت بدون واردات اعم از هر کالایی بی معناست

به گفته مسعود دانشمند بسیاری از اقتصاددان ها بر این عقیده هستند که اگر واردات به اندازه انجام نشود رقابت از بین می رود و از بین رفتن رقابت باعث پایین آمدن کیفیت آن کالا می شود و خودرو نیز از این قانون جدا نیست.

 مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی و همچنین اقتصاددان قدیمی درباره آزادسازی واردات خودرو گفته است: از اول انقلاب چندباری پیش آمده که ما جلوی واردات خودرو را گرفتیم و مدتی که گذشت آن را آزاد کردیم و این مسئله به ارتقای صنعت خودروی ما لطمه وارد کرده است.

وقتی جلوی واردات خودرو گرفته می شود نارضایتی بوجود می آید زیرا خودروسازی های ما نیازی به رقابت نمی بینند، این اقتصاددان بسیار موافق با واردات خودرو است و گفته: یک ماشین چینی در ایران با اختلاف قیمتی زیاد نسبت به به چین به فروش می رسد.

اوایل انقلاب جلوی واردات خودرو را گرفتند و کیفیت پیکان پایین آمد، بطوری که مردم دنبال پیکان های قدیمی تر برای خرید می گشتند، اگر واردات آزاد شود خودروسازهای ایرانی در بازار رقابتی مجبور به بهتر کردن کیفیت محصولات داخلی می شود.

هرجقدر جلوی واردات خودرو را بگیریم در این صنعت پس رفت می کنیم، وزارت صمت فقط این نیست که خودش ماشین بفروشد وزارت صمت باید بتواند مدیریت کند تا تولیدات داخلی بروز رسانی شود.

اخبار و تازه ها