مصلحت نظام در این است که خودروهای خارحی

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم می گوید: ورود مجمع تشخیص بر طرح واردات خودروهای خارجی یک امر نادر است. مجمع تشخیص باید آن زمان ورود می کرد که اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان حل شدنی نبود.

 به نقل از برنا، سید احمد رسولی نژاد نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در رابطه با ایرادهای شورای نگهبان مبنی بر واردات خودروهای خارجی گفت: شورای نگهبان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را در خصوص این طرح مجلس مطرح کردند: با توجه به تجربه ای که طی سالهای طولانی کسب کردم هیچ گاه روال به این صورت نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مرحله ورود کند، مجلس همان ابتدا اگر اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد ورود می کند. 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: این طرح بر مبنای پیشنهادات خودروسازان طراحی شده، خودروسازان طی جلسه ای عنوان کردند که به آنها مجوز داده شود تا در چندین کشور دنیا این امکان فراهم شود تا خودرو صادر کنند و در مقابل نیز امکان واردات خودرو های خارجی فراهم شود.

نماینده مردم دماوند در مجلس گفت: می توانم این ادعا را داشته باشم که بیشترین حضور را بین مردم دارم و با قاطعیت بیان می کنم مصوبه مجلس امیدواری زیادی را بین مردم به وجود آورد.

اکثر خودروها به ارابه های مرگ تبدیل شده اند در کشور، آیا مخالفین این طرح حاضر هستند این ارابه ها را سوار شوند؟

رسولی نژاد گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر به دنبال مصلحت هستند امروز مصلحت در این است که اجازه دهیم بصورت مشروط و محدود خودروی خارجی وارد شود.

و در آخر گفت: ورود مجمع تشخیص بر طرح واردات خودروهای خارجی یک امر نادر است اگر اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان حل شدنی نبود آن زمان مجمع تشخیص باید ورود می کرد.

اخبار و تازه ها