برنامه صادرات خودرو تا هفته دیگر احتمالا به پایان خواهد رسید

به نقل از مهر، سید رضا فاطمی امین درمورد تدوین طرح صادرات خودرو گفت: این طرح در حال تدوین است و احتمالا تا دو هفته دیگر تکمیل می شود.

او درمورد برطرف کردن مشکل های صادرات گفت: تراز ارزی کشور را بهتر است با صادرات غیر نفتی افزایش دهیم. در این صورت است که نگرانی های ما از بین خواهد رفت و اینگونه می توانیم بسیاری از مقررات را حذف کنیم.

تا شروع سال آینده مانع های صادراتی را حل خواهیم کرد تا سال آینده دیگر مانعی در مسیر صارد کننده نباشد.

وزیر صمت اضافه کرد: تا پایان امسال باید رویه های صادراتی را تا جایی که امکان دارد آسان کنیم، همچنین مقصدهای صادراتی ما باید بیشتر شوند.

او گفت: در واقع باید با گسترش صادرات غیر نفتی درآمدزایی را به جایی برسانیم که مجبور نباشیم بخاطر هف های دیگر صادرات را درگیر قید و بند کنیم.

اخبار و تازه ها