چالش واردات خودرو

بازار خودرو در ایران از اهمیت بسشتری برخوردار است زیرا خودرو جزو کالاهای سرمایه ای ایران محسوب می شود و بعضی از افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه خود، خودرو می خرند.

به نقل از روزنامه اطلاعات: یکی از دلیل های سرمایه ای بودن خودرو شاید همین بازار انحصاری چهار دهه ای باشد. اگر بخواهیم دقیق تر به این قضیه نگاه کنیم واقعی نبودن قیمت ارز در طول بیش از چهار دهه و انباشت ارزش پنهان در کالاها دلیل واقعی سرمایه ای شدن خودرو در بازار ایران بود. تقریبا از سه سال پیش وقتی قیمت ارز به واقعیت نزدیک شد یا ارز نفتی از بازار جمع شد زمینه برای آزادسازی واردات خودرو فراهم شد.

واقعیت این است که در دهه های متمادی جلوگیری از واردات خودرو در حقیقت تحمیل محصول داخلی به بازار محسوب میشد.

آزاد شدن واردات خودرو علاوه بر مزایای بیشمار بدون شک به بالا رفتن کیفیت خودروهای داخلی نیز منجر خواهد شد.

مطرح شدن دوباره موضوع واردات خودرو از آنجایی دوباره شروع شد که طرحی برای آزادسازی مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس این طرح واردات از حالت انحصاری در می آید و هر فرد حقیقی می توانست برای واردات اقدام کند اما واردات خودرو برای بازار ایران جذاب است و همه منتظر نتیجه نهایی هستند.

این طرح مخالفانی نیز دارد که دو دسته هستند برخی کلا با آزادسازی مخالفند و بعضی در جزئیات آن را ناکارامد می دانند.

جلال سید قریشی می گوید: اگر بخواهیم موضوع واردات خودروی ساخته شده به ایران را به درستی مورد نقد قرار دهیم لازم است تا با توجه به دغدغه های مخالفان واردات، نسبت به بازنگری قوانین واردات هم اقدام کنیم.

و به گفته ی او: مخالفان واردات خودرو بیشتر بر خروج ارز از کشور و آسیب به صنعت خودروسازی داخلی متمرکز هستند.

اخبار و تازه ها