پرداخت جریمه ها با تخفیف تا آخر دی ماه 1400

سردار هادیانفر گفت: براساس مصوبه مجلس پرداخت جریمه ها با تخفیف تا آخر دی ماه امسال است و بعد از آن جریمه ها دو برابر می شوند.

 به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا درمورد جریمه های بیشتر از سه میلیون تومان رانندگان گفت: در یک دوره در سال98 برای رانندگانی که بالای یک میلیون تومان جریمه داشتند پرداخت قسطی در نظر گرفتیم. در آن زمان برای پرداخت روزانه یا ماهانه از طریق درگاه های بانکی یا پلیس راهور در بازه یک سال بدون پیش پرداخت، رانندگان خودروی خود را ترخیص یا بصورت تعلیق درآورند.

او در ادامه گفت: بر اساس آمار، در پایان سال98 فقط 35 درصد کسانی که تعهد داده بودند جریمه های خود را پرداخت و65درصد فقط تعهد را امضا کردند و به قولی که داده بودند عمل نکردند و این طرح را متوقف کردیم.

اما درحال حاضر شرایط مساعدی وجود دارد و خودرویی هم وجود ندارد که جریمه ای بیشتر از 7یا 8 میلیون داشته باشد. توصیه ما به راننده ها این است که چون این مصوبه مجلس تا آخر دی ماه1400 است، مردم از فرصت پرداخت جریمه ها با تخفیف استفاده کنند و بعد از این تاریخ دوباره جرائم دوبرابر می شوند.

اخبار و تازه ها