ترخیص خودورهای وارداتی جدی شد

با دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری خودورهای دپو شده در گمرک، پیشنویسی از طرف گمرک ایران برای تصویب در هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شد تا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب6 ماه مهلت داده می شود تا صاحبان خودرو برای ترخیص اقدام کنند.

 به نقل از ایسنا: جریان تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک به12 هزار و261 خودوریی که در سال های گذشته وارد گمرک و بنادر شد اما به دلیل تغییر سیاست دولت امکان ترخیص پیدا نکرد برمی گردد. و در آخر و بعد از چند دوره مصوبه هیات دولت10 هزار و12 دستگاه ترخیص شد.

در دولت سیزدهم بار دیگر تعیین تکلیف این خودروها مطرح شد، این در حالیست که به تازگی با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری جدی برای تعیین تکلیف این خودورها آماده کرد و به وزارت اقتصاد ارائه داد.

این پیش نویس پیشنهادی از طرف معاون فنی گمرک ایران به مشاور وزیر اقتصاد ارائه شده بر لزوم باز شدن ثبت سفارش برای تعیین تکلیف بخش زیادی از این خودورها تاکید دارد.

همچنین اعلام شده که خودروهای با ارزش بیش از40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت40 درصد سود بازرگانی بازار بر ماخذ حقوق ورودی قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.

در مورد خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از2500 سی سی نیز تاکید شده است، خودورهای  سواری مربوط به جانبازان طبق مصوبه بهمن ماه1387 و اصلاحات بعدی آن که تا شهریور1393 وارد گمرک شده و دارای ثبت سفارش هستند امکان ترخیص خواهند داشت.

در مناطق آزاد هم ترخیص خودورها بدون الزام به رعایت این محدودیت ها مجاز به ترخیص و شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده است.

درحالی که مهلت تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای دپو شده6 ماه تعیین شده و خودورهای دارای پرونده قضایی را از لحاظ زمانی در بر نمیگیرد.


اخبار و تازه ها