کمیسیون هنوز وارد بررسی طرح های ثبت سند مالکیت خودرو نشده است

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: که این کمیسیون هنوز وارد بررسی طرح های مربوط به سند مالکیت خودرو نشده است اما قطعا مجلس باید تصمیمی برای گرفتاری مردم بگیرد.

 به نقل از ایسنا: حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: شش طرح درمورد سند مالکیت خودرو به امضای نمایندگان رسیده است، سه مورد استفساریه و سه مورد قانون گذاری است. در بعضی از آنها گفته شده است که به یکباره سند مالکیت خودرو به دست دفاتر اسناد رسمی انجام شود و بعضی از جزئیات در راهنمایی رانندگی صورت گیرد.

او گفت: برخی از طرح های دیگر مبنی بر آن است که کل کار تشریفات صدور سند و تعویض پلاک در نیروی انتظامی انجام شود تا راهنمایی رانددگی موضوع پرداختی های مربوط به عوارض، جریمه، بدهکاری ها را بررسی کرده و از حصول آن مطمعن شود و هم چنین روند شناسایی مالکان و اصالت خودرو و موارد دیگر را مورد سنجش قرار دهند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ کدام از این طرح هنوز در دستور کار کمیسیون حقوقی قرار نگرفته است اما خب تعیین تکلیف این موضوع و رفع گرفتاری های مردم ضروری است.


اخبار و تازه ها