چرا واردات خودرو آزاد نمی شود؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصولا واردات برای خودروهای تشریفاتی و نجملی صورت می گیرد و خودروهایی وارد نمی شود که موردنیاز عامه مردم باشد.

 به نقل از باشگاه خبرنگاران: میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از مشکلاتی که در خصوص واردات خودرو مطرح می شود مشکل در تامین ارز آن می باشد، اگر ارز را برای کالایی مثل خودرو اختصاص دهیم از آنجایی که چون سود بالایی دارد و بسیاری علاقه به انجام این کار نیز دارند باید منابع ارزی زیادی در اختیار آنها قرار دهیم.

میرسلیم گفت: مشکل این جاست که اصولا واردات برای خودروهای تشریفاتی و تجملی صورت می گیرد و خودروهایی وارد نمی شود که مورد نیاز عامه مردم باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مشکل دیگر واردات خودرو این جاست که این امر، مانع توسعه و رشد کیفیت محصولات داخلی می شود از طرف دیگر تولید کنندگان بجای تولید به سمت واردات سوق پیدا می کنند.

او گفت: باید سرمایه گذاری را به سمت ارتقای محصولات ایرانی ببریم و خودرو را رقابت پذیر کنیم، کیفیت و افزایش داده و حتی به اندازه ای رشد کند که بتوانیم تولیدات داخل را صادر کنیم.


اخبار و تازه ها