شماره تماس واحد فروش خودرو:

021-43932

داخلی 333 و 128

شماره تماس خدمات پس از فروش:

021-43932

داخلی 109 و 220

شماره تماس فروش قطعات:

021-43932

داخلی 202

پست الکترونیک:
نشانی:

تهران، کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج، به سمت تهران، خیابان 56، پلاک 10 – کدپستی 1388143514

ارتباط باما