امداد

  

تلفن واحد امداد شرکت پرستوی آبی ارگ ۰۲۱۴۳۹۳۲ داخلی ۱

 

کلیه هزینه‌های امداد مطابق با قیمت ها و اجرت خدمات و قطعات شرکت می باشد و به هزینه های فوق هزینه ایاب ذهاب اضافه می گردد.

اخبار و تازه ها