فراخوان یلدایی 99-بازدیدهای عمومی

 فراخوان یلدایی عمومی

 

 مالک محترم خودروهای ولا V5 راین و ولکس C30

ضمن تبریک شب یلدا، از 50% تخفیف اجرت بازدید های عمومی و 50 الی 40 درصد تخفیف اجرات بازدیدهای تخصصی در فراخوان یلدایی سرویس خودرو بهره مند شوید.
زمان: 17 آذر تا 18 دی ماه
شماره تماس:
 021-43932 داخلی‌های 109-110-119 
نشانی فروشگاه اینترنتی:
 
  
 
whatsapp instagram

 

فراخوان یلدایی ۹۹- بازدیدهای اختصاصی

فراخوان یلدایی اختصاصی

 

مالک محترم خودروهای ولا V5 راین و ولکس C30

ضمن تبریک شب یلدا، از 50% تخفیف اجرت بازدید های عمومی و 50 الی 40 درصد تخفیف اجرات بازدیدهای نخصصی در فراخوان یلدایی سرویس خودرو بهره مند شوید.
زمان: 17 آذر تا 18 دی ماه
شماره تماس:
 021-43932 داخلی‌های 109-110-119 
نشانی فروشگاه اینترنتی:
 
 

whatsapp  instagram
 

اخبار و تازه ها