فراخوان تابستانی - خدمات عمومی

 فراخوان یلدایی عمومی

 

 مالک محترم خودروهای ولا V5 راین و ولکس C30

 از تخفیف 50 درصدی بازدیدهای عمومی (اسلاید اول) و تخفیف 25 الی 50 درصدی بازدیدهای عمومی ( اسلاید دوم) در فراخوان تابستانی شرکت پرستوی آبی ارگ بهره مند شوید.
زمان : 15 اردیبهشت ماه الی 31 اردیبهشت ماه
شماره تماس:
021-43932 داخلی‌های 109-110-119 
نشانی فروشگاه اینترنتی:
 
  
 
whatsapp instagram

 

فراخوان تابستانی - خدمات اختصاصی

فراخوان یلدایی اختصاصی

 

مالک محترم خودروهای ولا V5 راین و ولکس C30


از تخفیف 50 درصدی بازدیدهای عمومی (اسلاید اول) و تخفیف 25 الی 50 درصدی بازدیدهای اختصاصی  در فراخوان تابستانی شرکت پرستوی آبی ارگ بهره مند شوید.
زمان : 15 اردیبهشت ماه الی 31 اردیبهشت ماه
شماره تماس:
021-43932 داخلی‌های 109-110-119
نشانی فروشگاه اینترنتی:
www.pac.ir
 
 

whatsapp  instagram
 

اخبار و تازه ها